Ролки за алтернатор със свободен ход Ina

Ролки за алтернатор със свободен ход Ina

Ролки за алтернатор със свободен ход Ina

Този вид ролки се използват при автомобили, при които алтернаторите имат голям инерционен момент. Целта им е да понижи влиянието на алтернатора върху ремъка като по този начин се увеличва живота на всички елементи от ремъчното задвижване.

За информация относно наличности, цени и друго моля свържете се с нас на посочените телефони или по e-mail.