Спирачни накладки TRW

  • 12 различни смески, включително 6 с ABE одобрение.
  • Органични, метал-синтеровани и съдържащи карбон.
  • Фрикционните материали не съдържат азбест и тежки метали.
  • Спирачните накладки с ABE одобрение имат дълъг живот и отлично спирачно поведение в мокри условия.
  • Отлична съвместимост с оригинални и TRW-Lucas спирачни дискове.
  • Оригиналните закрепващи части и аксесоари като например предпазители могат да бъдат използвани.
  • При избора на типа накладки, моля обърнете внимание на съответното описание и приложение.
  • Спирачните накладки TRW-Lucas са тествани от множество специализирани списания и определени като отлични!